פרקי אבות פרק ג' משנה א', הצער שיש לגוף במקום עפר רימה ותולעה וזהירות מתולעים בגרעינים שחורים, שיעור 174

הרב משה יעקב קליין
פרקי אבות פרק ג' משנה א', הצער שיש לגוף במקום עפר רימה ותולעה וזהירות מתולעים בגרעינים שחורים, שיעור 174 | תשפ"ג
Share this