פרקי אבות פרק ג' משנה א', הדגש במשנה שאתה, ממש אתה.. עתיד ליתן דין וחשבון, שיעור 173

הרב משה יעקב קליין
פרקי אבות פרק ג' משנה א', הדגש במשנה שאתה, ממש אתה.. עתיד ליתן דין וחשבון, שיעור 173 | תשפ"ג
Share this