פרקי אבות פרק ג' משנה א', בשרו של יתרו נעשה חידודין חידודין מפחד הדין, שיעור 175

הרב משה יעקב קליין
פרקי אבות פרק ג' משנה א', בשרו של יתרו נעשה חידודין חידודין מפחד הדין, שיעור 175 | תשפ"ג
Share this