פרקי אבות פרק ב' סוף משנה י"ב ותחילת משנה י"ג, מה הריבוי ב'כל מעשייך שיהיו לשם שמים', שיעור 155

הרב משה יעקב קליין
פרקי אבות פרק ב' סוף משנה י"ב ותחילת משנה י"ג, מה הריבוי ב'כל מעשייך שיהיו לשם שמים', שיעור 155 | תשפ"ב
Share this