פרקי אבות פרק ב' משנה י"ב, שכל מעשיו יהיו באמת לשם שמים, שיעור 154

הרב משה יעקב קליין
פרקי אבות פרק ב' משנה י"ב, שכל מעשיו יהיו באמת לשם שמים, שיעור 154 | תשפ"ב
Share this