פרקי אבות פרק ב' משנה י"ב, בעניין ממונך ומניעת רווח שלך קודמים לממון חברך, שיעור 151

הרב משה יעקב קליין
פרקי אבות פרק ב' משנה י"ב, בעניין ממונך ומניעת רווח שלך קודמים לממון חברך, שיעור 151 | תשפ"ב
Share this