פרקי אבות פרק ב' משנה ט"ו, היום של העולם הזה הולך וקצר, וגם בו יש רק מעט זמנים של רוגע ואור יום אז וודאי שצריך לנצל אותם כמו שצריך, שיעור 166

הרב משה יעקב קליין
פרקי אבות פרק ב' משנה ט"ו, היום של העולם הזה הולך וקצר, וגם בו יש רק מעט זמנים של רוגע ואור יום אז וודאי שצריך לנצל אותם כמו שצריך, שיעור 166 | תשפ"ב
Share this