פרקי אבות פרק ב' משנה ט"ו, 'היום קצר והמלאכה מרובה', שיעור 165

הרב משה יעקב קליין
פרקי אבות פרק ב' משנה ט"ו, 'היום קצר והמלאכה מרובה', שיעור 165 | תשפ"ב
Share this