פרקי אבות פרק א' סוף משנה י"ד השאור שבעיסה, קלקלתו של הווטסאפ, שיעור 36

הרב משה יעקב קליין
פרקי אבות פרק א' סוף משנה י"ד השאור שבעיסה, קלקלתו של הווטסאפ, שיעור 36 | תשע"ח
Share this