פרקי אבות, פרק א' סוף משנה ג' ותחילת משנה ד', האופן המעשי שביתך יהיה ועד לחכמים, שיעור שמיני

הרב משה יעקב קליין
פרקי אבות, פרק א' סוף משנה ג' ותחילת משנה ד', האופן המעשי שביתך יהיה ועד לחכמים, שיעור שמיני | תשע"ז
Share this