פרקי אבות פרק א' משנה י"ז, מעלת השתיקה ובעניין שליחת הבעל ללמוד תורה ע''י אשתו, שיעור 45

הרב משה יעקב קליין
פרקי אבות פרק א' משנה י"ז, מעלת השתיקה ובעניין שליחת הבעל ללמוד תורה ע''י אשתו, שיעור 45 | תשע"ח
Share this