פרקי אבות פרק א' משנה י"ז, "לא מצאתי לגוף טוב משתיקה", שיעור 43

הרב משה יעקב קליין
פרקי אבות פרק א' משנה י"ז, "לא מצאתי לגוף טוב משתיקה", שיעור 43 | תשע"ח
Share this