פרקי אבות, פרק א משנה יב - "...הוי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום..."

הרב שלמה לוינשטיין
פרקי אבות, פרק א משנה יב - "...הוי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום..." | תשע"א
Share this