פרקי אבות, פרק א' משנה ה'-ו', "אל תרבה שיחה עם האשה" וראשית קילקולו של יש''ו הנוצרי ימ''ש, שיעור 11

הרב משה יעקב קליין
פרקי אבות, פרק א' משנה ה'-ו', "אל תרבה שיחה עם האשה" וראשית קילקולו של יש''ו הנוצרי ימ''ש, שיעור 11 | תשע"ז
Share this