פרקי אבות, פרק א' משנה ה', הכנסת אורחים ומניעה מלהרבות שיחה עם האשה, שיעור עשירי

הרב משה יעקב קליין
פרקי אבות, פרק א' משנה ה', הכנסת אורחים ומניעה מלהרבות שיחה עם האשה, שיעור עשירי | תשע"ז
Share this