פרקי אבות, פרק א', משנה ד' ותחילת משנה ה', להדבק בת''ח ובמעלת נתינת צדקה לעניים, שיעור תשיעי

הרב משה יעקב קליין
פרקי אבות, פרק א', משנה ד' ותחילת משנה ה', להדבק בת''ח ובמעלת נתינת צדקה לעניים, שיעור תשיעי | תשע"ז
Share this