פרקי אבות, סיום משנה ב' - תפקיד האדם להתקרב לה' ע''י תורה עבודה וגמ''ח, שיעור חמישי

הרב משה יעקב קליין
פרקי אבות, סיום משנה ב' - תפקיד האדם להתקרב לה' ע''י תורה עבודה וגמ''ח, שיעור חמישי | תשע"ז
Share this