פרחים שקיבלנו בשביעית האם לזורקם לפח אשפה

הרב יהודה סילמן
פרחים שקיבלנו בשביעית האם לזורקם לפח אשפה | תשפ"ב
שו"ת עם הרב סילמן
Share this