פרוזבול מדין זכיה למי שלא עושה ולמומר

הרב שלמה גוטפריד
פרוזבול מדין זכיה למי שלא עושה ולמומר | תשפ"ב
Share this