פסק החזו''א לגבי איסור שקר במקום שיכול להגיד אמת

הרב יהודה סילמן
פסק החזו''א לגבי איסור שקר במקום שיכול להגיד אמת | תשפ"ב
שו"ת עם הרב סילמן
Share this