פסיק רישא דלא ניחא ליה לעבור איסור האם גם זה מותר לדעת הערוך

הרב אליעזר בן פורת
פסיק רישא דלא ניחא ליה לעבור איסור האם גם זה מותר לדעת הערוך | תשע"ט
Share this