פסול רשע לעדות, חו"מ סי' ל"ד

הרב משה מרדכי פרבשטיין
פסול רשע לעדות, חו"מ סי' ל"ד | תשפ"ב
Share this