איסור החזקת שטר אמנה או פרוע, 11

הרב אילן אש
איסור החזקת שטר אמנה או פרוע, 11 | תשע"ז
Share this