פלא יועץ, בכיה - חורבן בית המקדש

הרב פנחס שלום פרידמן
פלא יועץ, בכיה - חורבן בית המקדש | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this