פישרה של 'קדושה אחת' לשני ימים, וכיצד היא מתירה מלאכה מיום לחבירו

הרב אליעזר בן פורת
פישרה של 'קדושה אחת' לשני ימים, וכיצד היא מתירה מלאכה מיום לחבירו | תש"פ
Share this