חילול שבת משום פיקוח נפש, אם הוא בגדר "הותרה" או "דחויה"

הרב משה רוט
חילול שבת משום פיקוח נפש, אם הוא בגדר "הותרה" או "דחויה" | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this