פיו של השופר, צורתו האידאלית שתביא לתקיעות טובות ולא תגרום לפציעת השפתיים

הרב אביעד וייל
פיו של השופר, צורתו האידאלית שתביא לתקיעות טובות ולא תגרום לפציעת השפתיים | תש"פ
Share this