פורענויות בעם ישראל, י"ז בתמוז מדוע צמים?, ימי בין המיצרים

הרב יוסף צבי בן פורת
פורענויות בעם ישראל, י"ז בתמוז מדוע צמים?, ימי בין המיצרים | תשפ"א
Share this