פועל גוי שמצא שטר ולקח לעצמו

הרב ישראל ארנון
פועל גוי שמצא שטר ולקח לעצמו | תש"פ
Share this