עשרת ימי תשובה, "ונסלח... כי לכל העם בשגגה"

הרב יוסף רפפורט
עשרת ימי תשובה, "ונסלח... כי לכל העם בשגגה" | תשע"ה
Share this