עשרת ימי תשובה, בינוניים

הרב משה שפירא זצ"ל
עשרת ימי תשובה, בינוניים | תשס"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this