"עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו..."

הרב ישראל מאיר שושן
"עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו..." | תשע"א
Share this