"עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם"

הרב מאיר שפיצר
"עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם" | תשע"ז
Share this