עשרה בטבת - קשה היום כיום שנעשה בו העגל

הרב יוסף רפפורט
עשרה בטבת - קשה היום כיום שנעשה בו העגל | תשע"ה
Share this