עניני שמיטת כספים המעשיים למוצאי שביעית

הרב שמואל אליעזר שטרן
עניני שמיטת כספים המעשיים למוצאי שביעית | תשע"ו
Share this