עניני ט"ו בשבט ודיני קדימה בברכות

הרב יהודה אריה דינר
עניני ט"ו בשבט ודיני קדימה בברכות | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this