עניית אמן בין הדלקת הנרות, וגדרי סכנה בזמן הזה בנר חנוכה

הרב צבי פרידמן
עניית אמן בין הדלקת הנרות, וגדרי סכנה בזמן הזה בנר חנוכה | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this