עניין התפילין קבלת עומ"ש, ומה לומדים מצלצול השעון ומירוץ הזמן, אידיש

הרב שאול אלתר
עניין התפילין קבלת עומ"ש, ומה לומדים מצלצול השעון ומירוץ הזמן, אידיש | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this