על שיטת הגאונים לקדמות קידוש החודש ע"פ החשבון: גילויים חדשים מגניזת קהיר

הרב יהודה זייבלד
על שיטת הגאונים לקדמות קידוש החודש ע"פ החשבון: גילויים חדשים מגניזת קהיר | תשע"ח
Share this