הספד על מרן הגאון ר' מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל

הרב משה שפירא זצ"ל
הספד על מרן הגאון ר' מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל | תשע"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this