על מדינת ישראל ועל מדינה יהודית

הרב מרדכי דוד נויגרשל
על מדינת ישראל ועל מדינה יהודית | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this