עד מתי ניתן לברך ברכת הנהנין ברכת המזון וברכת המצוות - ברכת המזון על המן שנבלע בגוף

הרב שלמה גוטפריד
עד מתי ניתן לברך ברכת הנהנין ברכת המזון וברכת המצוות - ברכת המזון על המן שנבלע בגוף | תשפ"א
Share this