עד מתי יקרא הבי''ד כבי''ד של רבי ניסים קרליץ ומה הדין באמר לו אביו לעבור על מנהג או הידור או חומרא

הרב יהודה סילמן
עד מתי יקרא הבי''ד כבי''ד של רבי ניסים קרליץ ומה הדין באמר לו אביו לעבור על מנהג או הידור או חומרא | תשפ"א
שו"ת עם הרב סילמן
Share this