עדי נישואין שהיו ערבים לשטר שיש בו ריבית האם האשה תהיה ספק מקודשת

הרב יהודה סילמן
עדי נישואין שהיו ערבים לשטר שיש בו ריבית האם האשה תהיה ספק מקודשת | תשפ"ב
שו"ת עם הרב סילמן
Share this