ספר שאילת החיים סימן י"א חלק א', האם עדיף להציל שניים בספק או עדיף אחד בודאי - ספקו של הגר''א גניחובסקי זצ''ל, שיעור 13

הרב משה יעקב קליין
ספר שאילת החיים סימן י"א חלק א', האם עדיף להציל שניים בספק או עדיף אחד בודאי - ספקו של הגר''א גניחובסקי זצ''ל, שיעור 13 | תשע"ט
Share this