ספר שאילת החיים סימן ו', האם חולה מסוכן רשאי להתרפאות ברפואה טבעונית ולא לשמוע לעצת הרפואה הרגילה, שיעור שביעי

הרב משה יעקב קליין
ספר שאילת החיים סימן ו', האם חולה מסוכן רשאי להתרפאות ברפואה טבעונית ולא לשמוע לעצת הרפואה הרגילה, שיעור שביעי | תשע"ח
Share this