ספר שאילת החיים סימן ד', בענין המסרב לעלות לתורה מקצרין ימיו ח''ב, שיעור חמישי

הרב משה יעקב קליין
ספר שאילת החיים סימן ד', בענין המסרב לעלות לתורה מקצרין ימיו ח''ב, שיעור חמישי | תשע"ח
Share this