ספר שאילת החיים סימן ד', בענין המסרב לעלות לתורה מקצרין ימיו ח''א, שיעור רביעי

הרב משה יעקב קליין
ספר שאילת החיים סימן ד', בענין המסרב לעלות לתורה מקצרין ימיו ח''א, שיעור רביעי | תשע"ח
Share this