ספר שאילת החיים, סימן ג' בעניין נישואין עם קטלנית, שיעור שלישי