ספר פרי הארץ לפרשת החודש, חיות הבורא בכל מול עבודת האדם

הרב אברהם מרדכי אלתר
ספר פרי הארץ לפרשת החודש, חיות הבורא בכל מול עבודת האדם | תשפ"ג
Share this